Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring(bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping. (MODELFORMULIER) Je bent niet verplicht om dit formulier te gebruiken.

Het aanmelden van een retourzending kunt u het eenvoudigste doen via  info @aircounit.com ter attentie van de klantenservice Marktconcurrent. Vermeld hierbij ook even het ordernummer en we ontvangen hierbij ook graag een kopie van de factuur.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment gedaan hebt, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

“U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”

Indien je slechts een deel van de bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee  je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anders hebt ingestemd;

U bent alleen gehouden de eventuele kosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding.

Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening.

Het retouradres is afhankelijk van het product:

Marktconcurrent

t.a.v. afd. retouren

De vier Uitersten 8

4765 BW  Zevenbergschen Hoek

of

Marktconcurrent

T.a.v. afd. retouren

Stevinstraat 12A

1704 RN  Heerhugowaard

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het bestellen van een artikel op Markconcurrent kunt u met een gerust hart doen. Ook Thuiswinkelwaarborg heeft ons gecertificeerd en geeft u die garantie.