We ademen het liefst schone lucht in

Als we ademen dan komt de lucht via onze mond of neus in de luchtpijp terecht. De luchtpijp is een stevige buis waarin kraakbeenringen zitten. Deze zorgen er voor dat de luchtpijp altijd geopend is. Hij splitst zich in twee takken, die we bronchiën noemen. Aan de uiteinden van de kleinste bronchiën zitten de longblaasjes. De longblaasjes geven de ingeademde zuurstof af aan het bloed. Het bloed brengt de zuurstof naar alle plaatsen in het lichaam.

Als de lucht vervuild is komen schadelijke deeltjes samen met het zuurstof tijdens het in ademen diep in de bronchiën en vervolgens in de bloedbaan terecht. DIt kan echt vervelende gevolgen hebben. Dat willen we het liefst niet. Maar om te weten wat we met zijn allen in ademen is het belangrijk om dit te meten. Meten is weten is ook in dit geval het juiste om te doen.

De Atmotube plus en de Atmotube Pro zijn hele handzame meet apparaatjes. De Pro meet naast een breed scala aan vluchtige stoffen ook op PM 1, PM2.5 en PM10.

PM1: DE GEVAARLIJKSTE VORM VAN FIJNSTOF

De World Health Organization (WHO) heeft recent alarm geslagen over de luchtkwaliteit in onder andere Nederland en België. De hoeveelheid schadelijke stoffen en PM1 fijnstof in de lucht is zo hoog dat de WHO waarschuwt voor een “noodtoestand voor de volksgezondheid.” PM1 Fijnstof is met afstand het grootste omgevingsrisico voor de gezondheid, aldus de WHO.

In Nederland wordt door de rijksoverheid vooral gemeten op fijnstof (PM2,5/PM10). Op Ultra fijnstof zijn nog geen wettelijke grenswaarden. Die zouden er wel moeten zijn. Bekend is dat bij het in ademen van ultra fijnstof de deeltjes in de longen dringen en kunnen ook via de bloedbaan andere organen bereiken. Onderzoeken naar de effecten van ultra fijnstof wijzen op infecties in de longen en invloed op hart- en vaat aandoeningen.

Waar komt ultra fijnstof vandaan?

Ultra fijnstof komt vrij bij verbrandingsprocessen, zoals het stoken van hout, afvalverbranding, wegverkeer, of het opstijgen en landen van een vliegtuig. De grootte van de uitgestoten deeltjes varieert met de bron. Ook kan ultra fijnstof in chemische reacties met gassen worden gevormd onder invloed van licht.

Het is belangrijk om te weten wat we met zijn allen in ademen. Meten is weten en begin met meten. Vandaag nog.

Ademen